Historia


II Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany, 20-21 lutego 2009r.

W dniach 20–21 lutego 2009 r. już po raz drugi w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach odbył się Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok. W Centrum w Kajetanach zgromadziło się ponad 80 osób gotowych zgłębiać tajniki leczenia chirurgicznego chorób zatok przynosowych. Oprócz lekarzy z polskich ośrodków byli również goście z Rosji, Ukrainy i Chorwacji.

O wyjątkowości kursów organizowanych w Kajetanach stanowią wybitni, charyzmatyczni wykładowcy, którzy potrafią w sposób jasny, zrozumiały a przy tym ciekawy przedstawić wyjaśnić nawet najtrudniejsze zagadnienia.

Profesor Paweł Stręk z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił bardzo interesujący i ważny merytorycznie wykład na temat anatomii chirurgicznej i radiologicznej zatok przynosowych. Konieczność bardzo dobrej znajomości anatomii zatok przynosowych przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności chirurgicznej będzie przewijać się jeszcze przez kilka wykładów, a informacja – „nie operujesz, jeżeli nie masz planu i nie wiesz gdzie się znajdujesz w danym momencie operacji” – była dla uczestników chyba jedną z najważniejszych myśli do zapamiętania i przemyślenia.

Profesor Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii zapoznał uczestników kursu z problemem leczenia zachowawczego i chirurgicznego nawrotowych polipów nosa. Jest to niestety dość często występująca przypadłość, która z racji swojego nawrotowego charakteru budzi dużą frustrację u pacjentów.

Wykładowcami zagranicznymi byli profesor Bożena Wróbel z University of Southern California (USA), profesor Elgan Davis z Macclesfield District Hospital and Leighton Hospital (Wielka Brytania), profesor Timoleon Terzis z Athens Rhinology Centre at Neo Athinaion Hospital (Grecja) oraz profesor Jan Vokurka z Uniwersytetu Karola (Czechy). Zakres tematyki przedstawionych przez nich wykładów obejmował zagadnienia od stosunkowo prostych i znanych, takich jak chirurgiczne leczenie stanów zapalnych i nowotworów łagodnych w zakresie zatok przynosowych, po zaawansowane techniki chirurgiczne takie jak operacja Lothropa czy postępowanie w przypadku powikłań.

Bardzo ważne dla wszystkich były wykłady dotyczące postępowania w przypadkach wystąpienia takich powikłań chirurgii endoskopowej zatok jak krwawienie z tętnicy klinowo-podniebiennej, płynotok nosowy, krwiak oczodołu. Wszyscy wiemy, że jakakolwiek ingerencja chirurgiczna niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Są one w pewnym sensie wpisane w zawód chirurga, ale trzeba je umieć rozpoznać, a następnie leczyć. Jest to szczególnie ważne w chirurgii endoskopowej zatok, ponieważ z racji sąsiedztwa ważnych narządów opóźnione działanie może doprowadzić do trwałego kalectwa, a czasami śmierci pacjenta. Jak powiedział Prof. Terzis, przygotowanie do operowania pacjenta oznacza również przygotowanie do natychmiastowego podjęcia działania w razie jakichkolwiek komplikacji pooperacyjnych.

Interesujący był również wykład prof. Davisa na temat zastosowania nowej metody chirurgicznej „Balloon Sinuplasty” w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Ta metoda z racji jej prezentacji w mediach budzi żywe zainteresowanie pacjentów, którzy szukają informacji na ten temat np. w Internecie i chcą następnie przedyskutować uzyskaną wiedzę z lekarzem prowadzącym.

Szczególnie cenne dla uczestników kursu były dwa spotkania okrągłego stołu, podczas których mieli możliwość skonfrontowania własnej wiedzy i doświadczenia z wieloletnim doświadczeniem wykładowców. Żywa dyskusja wywiązała się na temat długości stosowania antybiotyków jako przygotowania do operacji endoskopowych oraz częstości wizyt pooperacyjnych po zabiegu i wykonywania badania endoskopowego.

W drugim dniu kursu odbywały się zajęcia praktycznie oraz pokazy technik chirurgicznych. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Mniejsza, 20-osobowa, miała możliwość własnoręcznego przeprowadzenia różnego rodzaju dojść chirurgicznych na preparatach mrożonych głów. Pozostali uczestnicy obserwowali demonstrowane przez wykładowców techniki chirurgiczne na ekranie w sali wykładowej.

Jak napisał w ankiecie oceniającej kurs jeden z uczestników, uzyskał tak klarowne informacje, że tylko chwycić narzędzia i operować pacjentów. Wiemy jednak, że przed uczestnikami tego kursu jest jeszcze długa droga, aby móc swobodnie poruszać się w chirurgii endoskopowej zatok. Tym cenniejsza jest możliwość uczestniczenia w tego typu kursach szkoleniowych w Polsce, bez konieczności wyjazdu za granicę. W przytaczanej już ankiecie wszyscy uczestnicy napisali, że poleciliby kurs w Kajetanach innym lekarzom otolaryngologom.