Kontakt

Biuro organizacyjne Kursu

Olga Wanatowska
Kinga Wołujewicz
e-mail fess@ifps.org.pl