Historia


I Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany, 26-27 marca 2008r.

Rozwój nowoczesnych technik i urządzeń medycznych w zakresie rynochirurgii pozwala na coraz bardziej precyzyjną diagnostykę i leczenie chorób zatok. Gwałtowny rozwój przeżywa w ostatnich latach chirurgia endoskopowa zatok, pozwalająca na precyzyjne usunięcie zmian chorobowych przy równoczesnej minimalizacji ingerencji chirurgicznej. Do niedawna metoda ta stosowana była w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie koszty związane z zakupem urządzeń. Obecnie coraz więcej ośrodków w Polsce wprowadza ją do codziennej praktyki, stąd w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu zrodził się pomysł organizacji kursu, który umożliwi uczestnikom zapoznanie się z najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi i leczniczymi w przypadkach przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa.

I Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok odbył się w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach w dniach 26–27 marca 2008 roku. Adresowany był zarówno do otolaryngologów pracujących w oddziałach szpitalnych i wykonujących tę procedurę zabiegową, jak i do osób pracujących w poradniach otolaryngologicznych, do których w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z dolegliwościami zatokowymi. Pierwsza grupa lekarzy miała możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych w prosektorium i samodzielnego wykonania prezentowanych zabiegów operacyjnych. W kursie uczestniczyło 62 lekarzy z całej Polski.

Organizatorami Kursu byli: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Wydział Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Południowej Kalifornii (Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery University of Southern California), USA, Komitet Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”. Czynny udział w organizacji kursu, szczególnie w przygotowaniu zaplecza instrumentalnego do zajęć praktycznych, wzięły firmy Medtronic i Ronest, dostawcy urządzeń medycznych, w tym specjalistycznego sprzętu do zabiegów endoskopowych.

Możliwość zapoznania się z podstawami chirurgii endoskopowej zatok i nowoczesnymi trendami w leczeniu operacyjnym zawdzięczaliśmy świetnym wykładowcom zarówno z kraju, jak i zagranicy. Profesor Waleria Hryniewicz przedstawiła podstawy mikrobiologiczne przewlekłych procesów zapalnych w obrębie zatok. Doktor Elżbieta Szwejda przybliżyła trudne zagadnienia związane ze znajomością anatomii radiologicznej zatok. Natomiast wykładowcy zagraniczni przedstawiali przede wszystkim aspekty chirurgiczne, takie jak: różnego rodzaju dojścia operacyjne do poszczególnych zatok, aspekty opieki przed i pooperacyjnej, oraz zastosowanie chirurgii endoskopowej w innych specjalizacjach np. neurochirurgii.

Wszyscy wykładowcy – prof. Elgan Davis z Anglii, prof. Bożena Wróbel z USA, prof. Timoleon Terzis z Grecji oraz prof. Jan Vokurka z Czech są nie tylko świetnymi nauczycielami teorii, ale również praktykami – chirurgami, który codziennie wykonują prezentowane przez siebie zabiegi operacyjne. Przedstawione przez nich prezentacje budziły wielkie zainteresowanie uczestników. Mogliśmy przyswoić sobie wiele praktycznych informacji na temat postępowania przed- i pooperacyjnego, wyboru najwłaściwszego dla danego pacjenta dostępu operacyjnego oraz sposobu wykonania zabiegu. Wykładowcy podkreślali wielokrotnie, że wykonywanie operacji endoskopowych zatok wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości anatomii, ale także umiejętności posługiwania się metodami obrazowania medycznego w diagnostyce i planowaniu zabiegu. Wśród wielu bardzo ciekawych wykładów największe zainteresowanie uczestników wzbudziły te, które dotyczyły najtrudniejszych procedur chirurgicznych i możliwych powikłań, m.in. postępowania w przypadku płynotoku płynu mózgowo-rdzeniowego i przetoki mózgowej, endoskopowego dojścia operacyjnego do zatok sitowych, zatoki klinowej i zatoki czołowej.

Kurs był podzielony na trzy części: wykłady, przekaz „na żywo” operacji oraz zajęcia praktyczne w prosektorium. W czasie ćwiczeń praktycznych można było wykonać samodzielnie wszystkie prezentowane techniki operacyjne. Ta część zajęć była wyjątkowa i po raz pierwszy zastosowana w Polsce. Wysoką jakość zajęć praktycznych zawdzięczamy firmom Medtronic i Ronest, które zapewniły uczestnikom możliwość ćwiczenia na najnowocześniejszych urządzeniach. Uczestniczący w tej części kursu podkreślali wyjątkowość zajęć: wszystkie kolejne etapy operacji można było wykonać na preparatach głów, pod nadzorem wykładowców udzielających cennych, praktycznych uwag. Uczestnicy kursu w wypełnionych pod koniec zajęć ankietach podkreślali wysoki profesjonalizm wykładowców i korzyści odniesione z udziału w kursie.