Historia


III Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany, 21-22 maja 2010r.

Kolejna, trzecia już edycja organizowanego corocznie Międzynarodowego Kursu Chirurgii Endoskopowej Zatok odbyła się w dniach 21–22 maja 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

Po raz kolejny do Kajetan przyjechała duża, ponad 80-cio osobowa grupa lekarzy rynologów z Polski i zagranicy pragnących zgłębiać techniki endoskopowych operacji zatok przynosowych. W tym roku grupa była wybitnie międzynarodowa, ponieważ gościliśmy lekarzy z Czech, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Główną ideą tego kursu jest zapoznanie lekarzy z najnowocześniejszymi osiągnięciami chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, jak również z możliwościami leczenia zachowawczego przewlekłych zmian zapalnych w ich obrębie. Wykładowcami na kursie są wybitni specjaliści w tej dziedzinie rynologii i rynochirurgii: Prof. Paweł Stręk z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Dariusz Jurkiewicz z Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Prof. Bożena Wróbel z University of Southern California (USA), Prof. Timoleon Terzis z Athens Rhinology Centre at Neo Athinaion Hospital (Grecja), Prof. Elgan Davis z Macclesfield District Hospital and Leighton Hospital (Wielka Brytania) i Prof. Salil Nair z Royal Hampshire County Hospital and Southampton University Hospitals NHS Trust (Wielka Brytania).

Program naukowy składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Wykłady obejmowały szeroki zakres tematów, których znajomość jest niezbędna dla każdego lekarza chcącego zajmować się chirurgią endoskopową zatok przynosowych, zaczynając od anatomii chirurgicznej zatok przynosowych i analizy zdjęć tomografii komputerowej. Badanie radiologiczne jest podstawą do kwalifikacji pacjenta do leczenia operacyjnego, a lekarzowi daje możliwość starannej i samodzielnej oceny zaawansowania zmian chorobowych w zatokach, zaplanowania dojść chirurgicznych z uwzględnieniem odmienności anatomicznych bocznej ściany nosa i podstawy czaszki konkretnego pacjenta, wcześniejszego przewidzenia trudniejszych etapów operacji. Kolejny ważny wykład dotyczył optymalizacji warunków pola operacyjnego. Każdy operujący chirurg wie, jak ważna jest kontrola stanu pola operacyjnego, krwawienia, ograniczenie stanu zapalnego oraz dobór odpowiednich narzędzi chirurgicznych pozwalający precyzyjnie i w krótszym czasie wykonać zabieg. W następnych wykładach przedstawione zostały metody chirurgicznego leczenia zmian chorobowych w obrębie zatok przynosowych oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia powikłań pooperacyjnych. To był szeroki program obejmujący zarówno podstawowe techniki chirurgiczne, jak i zaawansowane, takie jak np. operacja Lothropa czy nowa technika chirurgiczna ‘Balloon Sinuplasty’ w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok.

Cennym elementem szkolenia było spotkanie okrągłego stołu, podczas którego uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania z wykładowcami zagadnień związanych z opieką perioperacyjną. Była to niepowtarzalna możliwość zapoznania się z wieloletnim doświadczeniem wykładowców i skonfrontowania z nim własnej wiedzy i doświadczenia swojego i kolegów. Jest to tym bardziej ważne, że chociaż w wielu podręcznikach można znaleźć informacje na temat dokładnej metodologii technicznego przebiegu operacji, nie można z nich nauczyć się tych subtelnych niuansów, które zyskuje się tylko dzięki doświadczeniu: jakich pacjentów kierować na operacje, kiedy próbować leczyć zachowawczo, a kiedy możliwe jest tylko leczenie operacyjne; jak przygotować pacjenta, aby uzyskać pełen sukces terapii; jak często konsultować pacjenta po operacji; kiedy reoperować w nawrocie dolegliwości, jaką metodą; jakie leki najlepiej sprawdzają się w przygotowaniu pacjenta do zabiegu? Na wszystkie te pytania uczestnicy uzyskali obszerne odpowiedzi, a we własnej praktyce mogą skonfrontować metody stosowane w innych krajach z własnymi wynikami i doświadczeniami.

W drugim dniu kursu odbywały się zajęcia praktycznie. Na początek wykładowcy przeprowadzili demonstracje chirurgicznych dojść do najważniejszych elementów anatomii zatok. Pokazy te, włącznie z obrazem z endoskopu i nawigacji chirurgicznej były transmitowane na ekran w sali wykładowej, gdzie wszyscy uczestnicy kursu mogli je obserwować, słuchając przy tym objaśnień i mogąc zadawać pytania. Następnie mniejsza grupa uczestników kursu, około 20 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych, mogła na nowoczesnym sprzęcie do operacji endoskopowych zatok ćwiczyć prezentowane techniki operacyjne na preparatach głów. Ćwiczenia odbywały się pod czujnym okiem wykładowców przez cały czas instruujących, poprawiających, wskazujących różne możliwości dotarcia do danej okolicy w zatokach przynosowych. Zajęcia trwały cały dzień, ale dla większości ćwiczących mogłyby trwać jeszcze dużo dłużej.

Zakończenie kolejnej edycji kursu to czas podsumowań. Uczestnicy kursu wypełniali specjalną ankietę oceniającą tematykę wykładów, sposób prezentacji, organizację, możliwość praktycznego zastosowania uzyskanej wiedzy. W każdej z tych kategorii III Kurs w Kajetanach uzyskał ocenę bardzo dobrą. Wszyscy podkreślali użyteczność tego typu spotkań, a szczególnie możliwości udziału w ćwiczeniach praktycznych, dla osób zainteresowanych rynochirurgią. Jeden z uczestników kursu powiedział, że był na pierwszym kursie, był na drugim, jest na trzecim i na pewno przyjedzie na następne, bo nigdy się nie zawiódł. Te wyrazy uznania dla organizatorów Kursów Chirurgii Endoskopowej Zatok są również ogromnym zobowiązaniem na przyszłość.