Historia


V Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany, 20-22 lutego, 2013r.

V Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok odbył się w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach w dniach 20-22 lutego 2013 r.

Była to już piąta edycja w tej bardzo popularnej serii kursów szkoleniowych zaadresowanych do lekarzy rynologów, którzy chcą pogłębić i ugruntować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie chirurgii endoskopowej zatok i podstawy czaszki. Jest to jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie kursów połączonych z praktycznymi zajęciami laboratoryjnymi na świeżo mrożonych preparatach głów.

Kurs w Kajetanach wyrobił już sobie bardzo dobrą renomę na świecie i przyciąga jednych z najlepszych i najbardziej popularnych wykładowców i instruktorów, gwarantujących najwyższy poziom merytoryczny szkolenia.

Wykładowcami na V Kursie byli uznani polscy i światowi specjaliści z dziedziny rynologii i rynochirurgii, wśród nich Prof. Timoleon Terzis, Kierownik Athens Rhinology Team z Grecji, który był wykładowcą i instruktorem na wszystkich pięciu kursach w tej serii. Wśród zaproszonych wykładowców zagranicznych byli także: Prof. Hans Rudolf Briner a Centrum ORL Kliniki Hirslanden z Zurychu w Szwajcarii, Prof. Piero Nicolai z Kliniki ORL Uniwersytetu w Brescii z Włoch i Prof. Sergey Pukhlik z Katedry Otorynolaryngologii Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Odessie z Ukrainy. Wśród polskich wykładowców znaleźli się Prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura z Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, Prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Elżbieta Anna Trafny, Prof. WIHiE z Zakładu Mikrobiologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie.

W kursie uczestniczyło 71 osób, w większości z Polski, ale była także duża grupa uczestników z Uzbekistanu, a także lekarze z Węgier, Libii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Kurs składał się z części teoretycznej, pokazów technik chirurgicznych i szkolenia praktycznego w laboratorium.

Kurs teoretyczny trwał dwa dni i obejmował wykłady prezentujące szeroki zakres tematów, od podstawowych zagadnień anatomii zatok przynosowych, zakażeń i innych chorób, diagnostyki, w tym zastosowania obrazowania biomedycznego, leczenia zachowawczego i chirurgicznego oraz opieki nad pacjentem w okresie perioperacyjnym. Wykłady były, co podkreślało wielu uczestników, przygotowane bardzo starannie, dobrze objaśniały prezentowane zagadnienia i obejmowały także analizy trudnych przypadków i możliwych błędów i powikłań oraz wskazania do postępowania w takich przypadkach, co jest szczególnie ważne dla lekarzy chirurgów, nie tylko początkujących w danej dziedzinie.

Na ćwiczenia praktyczne przeznaczony był cały trzeci dzień kursu. W tej części szkolenia wzięło udział 20 osób, zakwalifikowanych w oparciu o deklarowane doświadczenie i pierwszeństwo zgłoszenia.

Pozostali uczestnicy mieli możliwość obserwowania pokazów procedur endoskopowych na ekranach w sali wykładowej. Centrum szkoleniowe ŚĆS jest wyposażone w specjalnie zaprojektowany system audiowizualny do szkolenia chirurgicznego, umożliwiający uczestnikom obserwowanie zarówno widoku ogólnego stanowiska, dzięki czemu mogą zaobserwować m.in., jak należy trzymać narzędzia, a także obrazu z endoskopu i z nawigacji chirurgicznej. To nowoczesne rozwiązanie techniczne jest często wykorzystywane w różnych szkoleniach organizowanych w ŚCS, także podczas pokazów ‘na żywo’ operacji chirurgicznych, gdyż umożliwia uczestnikom szkolenia niepowtarzalny, szczegółowy wgląd w pracę doświadczonych wysoko wykwalifikowanych chirurgów.

Pokazy technik chirurgicznych prowadzili instruktorzy, którzy także nadzorowali i opiekowali się osobami ćwiczącymi przy pomocy doświadczonych członków zespołu rynochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Uczestnicy części praktycznej, po obejrzeniu demonstracji odpowiednich technik endoskopowych i wysłuchaniu wyjaśnień, samodzielnie wykonywali prezentowane zabiegi pod kierunkiem instruktorów. Każdy z uczestników części praktycznej miał możliwość wykonania wszystkich ćwiczonych procedur.

Trening na świeżo mrożonych preparatach, szczególnie w przypadku chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, jest bardzo ważny i wartościowy dla każdego chirurga, gdyż pozwala zaobserwować bezpośrednio ważne elementy anatomiczne, przećwiczyć kolejność i sposób wykonywania poszczególnych procedur. Szczególnie dla chirurgów początkujących w zakresie zabiegów endoskopowych z rejonie zatok i podstawy czaszki jest to niezwykle wartościowe doświadczenie, pozwalające im nabrać pewności siebie i zaufania do własnych umiejętności.

Organizatorem Kursu było Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przy współpracy Instytutu Narządów Zmysłów, CSiM ‘Medincus’, firmy Storz – producenta endoskopów i urządzeń do nawigacji chirurgicznej wspieranej przez swojego przedstawiciela w Polsce, firmę Medim. Organizacyjne i finansowe wsparcie kursu zapewnili wystawcy: ABE-IPS, Covidien, Elektro-Oxigen i Optident.