Historia


VI Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany, 25-27 lutego, 2015r.

VI Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, 25-27 lutego 2015, Kajetany

Do Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach zjechali się licznie już po raz szósty rynochirurdzy, aby pod kierunkiem wiodących światowych specjalistów uczyć się endoskopowych technik chirurgii zatok przynosowych i podstawy czaszki.

W VI Międzynarodowym Kursie Chirurgii Endoskopowej Zatok uczestniczyło 78 osób, w większości Polaków, ale było także czworo uczestników z Ukrainy, jeden z Grecji, a jeden uczestnik przyjechał aż z Ghany.

Popularność tego kursu związana jest z faktem, że jako jeden z nielicznych w Europie, a chyba jedyny w tak szerokim zakresie w Polsce, daje uczestnikom możliwość ćwiczenia na licznych świeżo mrożonych preparatach głów. Dla każdego, mniej lub więcej doświadczonego rynochirurga jest to wyjątkowa szansa zdobycia niezwykle potrzebnych umiejętności praktycznych. Jest bardzo ważne, by chirurg posiadał bezpośrednią, nie tylko książkową wiedzę na temat anatomii endoskopowej i radiologicznej zatok przynosowych i wielokrotnie ćwiczył procedury endoskopowe na preparatach, by nabrać pewności siebie i zaufania do własnych umiejętności.

Drugim elementem wyróżniającym kurs w Kajetanach są wykładowcy, którymi są najlepsi światowi chirurdzy specjalizujący się w endoskopowych operacjach zatok przynosowych i podstawy czaszki. Na VI Kursie wykładowcami byli:

Program naukowy kursu obejmował wykłady oraz demonstracje technik chirurgicznych i ćwiczenia w laboratorium. Teoretyczna część szkolenia trwała dwa dni, podczas których uczestnicy wysłuchali wykładów obejmujących swoim zakresem tematycznym najważniejsze zagadnienia związane z anatomią, patologią i chirurgią endoskopową zatok przynosowych. Wyjątkowo ciekawym i wartościowym elementem wykładów prezentowanych przez praktykujących chirurgów z wielkim doświadczeniem endoskopowym były ilustrowane zdjęciami i filmami opisy ich własnych zabiegów, trudnych przypadków, powikłań i błędów oraz rady, jak im zapobiegać i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Trzeci dzień szkolenia, poświęcony w całości zajęciom w laboratorium, zaczął się od pokazów technik endoskopowych przeprowadzonych przez Prof. Pawła Stręka, Prof. Clausa Petersena, Prof. Timoleona Terzisa i Prof. Paolo Battaglię. Wszyscy uczestnicy obserwowali demonstrowane procedury na ekranie w sali wykładowej, gdzie transmitowany był obraz z endoskopu oraz z nawigacji chirurgicznej. Pokazom towarzyszyły objaśnienia i komentarze operatorów i moderatora w sali, była także możliwość zadawania pytań instruktorom. Następnie uczestnicy, którzy dostali się na zajęcia praktyczne, przeszli do laboratorium (20 osób, wybranych przez komitet naukowy kursu spośród licznych zainteresowanych na podstawie posiadanego przez nich doświadczenia i kolejności zgłoszeń). Zajęcia laboratoryjne odbywały się pod kierunkiem instruktorów, którzy wcześniej prowadzili pokazy. Pomagali im doświadczeni członkowie zespołu rynochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Każdy z uczestników części praktycznej miał możliwość samodzielnego wykonania ćwiczonych procedur na preparacie – na każdym z 10 stanowisk, obsadzonym przez dwóch uczestników, znajdowała się jedna głowa i pełen zestaw sprzętu do zabiegów endoskopowych.

Organizatorem Kursu było Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przy współpracy Instytutu Narządów Zmysłów, CSiM ‘Medincus’, oraz firm Karl Storz i Medtronic. Organizacyjne i finansowe wsparcie kursu zapewnili wystawcy: Elektro-Oxigen i ABE-IPS.

\