Historia


IV Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, Kajetany, 9–11 czerwca 2011r.

W Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą odbywają się od trzech lat wysokospecjalistyczne międzynarodowe kursy szkoleniowe z zakresu chirurgii endoskopowej zatok. W roku 2011 po raz pierwszy kursowi towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa, na której uczestnicy mogli zaprezentować swój dorobek naukowy.

Gościem honorowym tegorocznego kursu był prof. Peter John Wormald z Adelajdy w Australii, jeden z ojców współczesnej rynochirurgii, autor jednego z najlepszych i najpopularniejszych podręczników chirurgii endoskopowej zatok przynosowych ‘Endoscopic Sinus Surgery – Anatomy, Three-Dimensional Reconstruction and Surgical Technique’.

W Międzynarodowej Konferencji Chirurgii Endoskopowej Zatok w dniu 9 czerwca wzięli udział lekarze z kraju i z zagranicy – m.in. z Włoch, Malty, Niemiec, Rumunii, Szwecji i Bułgarii. Program naukowy obejmował wykłady na zaproszenie, które przedstawili wybitni polscy naukowcy, oraz prezentacje ustne i plakaty przygotowane przez uczestników konferencji - młodych lekarzy z kraju i zagranicy.

Pierwszy wykład na zaproszenie przedstawił prof. Mieczysław Chmielik, dotyczył leczenia zachowawczego i chirurgicznego zapalenia zatok u dzieci. Następny wykładowca, prof. Bolesław Samoliński, poruszył temat alergicznego nieżytu nosa, dotyczącego coraz liczniejszej grupy ludzi. Z kolei prof. Paweł Stręk przedstawił dwa wykłady: na temat zakażeń grzybiczych w zapaleniu zatok i anatomii chirurgicznej zatok przynosowych. Prof. Hubert Waynura przybliżył tematykę złamań masywu twarzowo-czaszkowego, często spotykanych przy urazach głowy, omawiając postępowanie w poszczególnych typach złamań. Niezwykle interesujący był również wykład mikrobiologa, prof. Elżbiety Trafny, dotyczący roli biofilmów w przewlekłych i nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych. Następnie dr Elżbieta Szwejda omówiła anatomię radiologiczną zatok przynosowych.

W ciągu kolejnych dwóch dni, 10 i 11 czerwca, odbyła się czwarta już edycja międzynarodowego kursu z zakresu chirurgii endoskopowej zatok. Wykładowcami byli, obok gościa honorowego, prof. P.J. Wormalda, uznani specjaliści w tej dziedzinie: prof. Timoleon Terzis z Grecji, prof. Matteo Trimarchi z Włoch oraz prof. Bożena Wrobel z USA.

Tradycyjnie już pierwszy dzień kursu przeznaczony został na szkolenie teoretyczne, podczas gdy drugiego dnia odbyły się demonstracje technik chirurgicznych i ćwiczenia praktyczne na preparatach.

Cześć teoretyczna szkolenia obejmowała wykłady poruszające szeroki zakres zagadnień związanych z chirurgią endoskopową zatok: patomechanizmy i klasyfikację przewlekłego zapalenia zatok, leczenie zachowawcze, wskazania do operacji endoskopowych oraz szczegóły endoskopowych dojść do poszczególnych elementów anatomii zatok. Bardzo ciekawe i cenne dla słuchaczy były wykłady, w których doświadczeni specjaliści posiadający wieloletnia praktykę w zakresie chirurgii zatok, dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie postępowania przed- i pooperacyjnego, oraz analizowali przyczyny niepowodzeń w endoskopowej chirurgii nosa i zatok przynosowych. Najbardziej spektakularnym i jednocześnie perspektywicznym tematem kursu była jednak chirurgia przedniego dołu czaszki, czyli endoskopowe dojście do przysadki i stoku, omówiona i zaprezentowana przez prof. P.J. Wormalda.

Drugi dzień kursu poświęcony został zajęciom praktycznym. Część uczestników miała możliwość samodzielnego przeprowadzenia prezentowanych procedur na preparatach. Przy 11 stanowiskach, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu endoskopowego, pracowały 22 osoby. Jednocześnie dla grupy uczestników, która nie mogła wziąć udziału w części laboratoryjnej, wykładowcy przeprowadzili pokazy wszystkich wcześniej omówionych technik i procedur endoskopowych.

Zarówno konferencja, jak i kurs przeprowadzone były na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym i dostarczyły uczestnikom wiele cennych informacji na temat podejścia diagnostyczno-leczniczego we współczesnej rynochirurgii. Dla młodych lekarzy niezwykle cenna była także możliwość samodzielnego przeprowadzenia operacji przegrody nosa i zatok przynosowych pod okiem doświadczonych specjalistów.